Bases legals del sorteig

Són temps difícils per a tothom. Per això, i perquè volem celebrar amb tu els trenta anys, hem preparat el nostre primer sorteig. Si vols que aquest any et fem la declaració de la renda de forma gratuïta, continua llegint.

De fet, són dos sortejos. Un, a . L’altre, a . Hi haurà una persona guanyadora per cada xarxa. Pots participar en tots dos alhora. En aquest article del blog, t’oferim les bases legals d’ambdós sortejos.

Bases legals del sorteig “#AlMalTempsRendaGratuïta” de Facebook

Identificació de l’empresa organitzadora

L’empresa Ortega&Cao Assessors SCP amb domicili fiscal al carrer d’Isaac Peral número 12, 08860 Castelldefels i amb CIF J59384727 ha organitzat aquesta campanya anomenada #AlMalTempsRendaGratuïta.

Dates d’inici i finalització del sorteig i àmbit geogràfic

La data d’inici de participació en el sorteig serà el 19 de gener de 2021 a les 18 hores i finalitzarà el 15 de febrer de 2021 a les 22 hores. Es podrà participar només en aquest període de temps.

La campanya es dirigeix als usuaris de l’estat espanyol.

Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig per causa de força major, així com la facultat d’interpretar aquests termes i condicions legals.

Regles i condicions per a participar

Podran participar en el sorteig aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a l’estat espanyol. Els comptes d’empresa també podran participar en el sorteig, però si un d’ells guanya, el premi només el gaudirà una persona escollida per la mateixa empresa participant, qui haurà de facilitar les seves dades a Ortega&Cao Assessors SCP.

No podran participar els perfils fraudulents, les sòcies, les col·laboradores de l’empresa ni els familiars.

Per a participar hauran de fer “m’agrada” a la publicació del sorteig a Facebook de la pàgina de l’empresa en aquesta xarxa social. Exhaurit el termini per a participar, tots els perfils que hagin fet “m’agrada” entraran en el sorteig de la declaració de la renda 2020 gestionada per l’empresa de forma gratuïta.

Si es produís quelcom que impedís realitzar-la correctament o amb la finalitat de millorar el seu desenvolupament, Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el  dret d’efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament.

Selecció del guanyador i modalitat del sorteig

El sorteig es realitzarà el 15 de febrer de 2021 a través de la plataforma Easypromos, que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.

El sorteig generarà un únic guanyador. La persona guanyadora serà anunciada oficialment a la pàgina de Facebook de l’empresa.

Tal com s’indica a la publicació, Ortega&Cao Assessors SCP contactarà amb la persona guanyadora mitjançant Facebook Messenger. Si en el termini de deu dies naturals el guanyador no ha contestat, el premi passarà al suplent, qui també tindrà deu dies naturals per a respondre. Un cop s’ofereixi el premi al suplent, l’anterior guanyador perdrà el dret a reclamar-lo. El mateix procediment se seguirà amb la resta de suplents fins que un d’ells respongui.

Ortega&Cao Assessors SCP queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas d’existir cap error en les dades facilitades pels guanyadors/suplents que impedeixi la seva identificació.

Valor i naturalesa del premi ofert

El premi serà la preparació, gestió i presentació gratuïta de la declaració de la renda 2020 a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a càrrec d’Ortega&Cao Assessors SCP, amb un valor econòmic aproximat de 60 euros. Per a gaudir del premi, durant la campanya de la renda, el guanyador haurà de facilitar les seves dades a l’empresa que procedirà a la comprovació de la seva identitat com afortunat del sorteig. En cap cas, Ortega&Cao Assessors SCP es farà càrrec, d’haver-hi, de l’import de la quota diferencial positiva de l’usuari per part de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

El premi no podrà transferir-se a tercers ni bescanviar-se pel seu valor econòmic.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent l’empresa Ortega&Cao Assessors SCP titular i responsable del fitxer esmentat, amb l’objectiu de gestionar la participació dels concursants i contactar amb el guanyador o suplents del concurs, com també per enviar informació comercial d’Ortega&Cao Assessors SCP.

Ortega&Cao Assessors SCP garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal en el tractament de les dades personals recollides en el sorteig #AlMalTempsRendaGratuïta, en especial en el que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels participants.

Penalitzacions en el cas d’ús fraudulent

L’empresa entendrà com a frau la participació en el sorteig des de múltiples comptes de Facebook d’un mateix usuari amb l’objectiu de tenir més opcions d’esdevenir guanyador.  

La constatació d’aquesta o de qualsevol pràctica fraudulenta suposarà l’anul·lació de la participació en el sorteig de l’usuari.

Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del sorteig.

Ortega&Cao Assessors SCP queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin provocar-se per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es realitzarà el sorteig i a la defraudació de la utilitat que els usuaris poguessin atorgar-li.

Aquest sorteig no està vinculat a cap plataforma o xarxa social

Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig, ni està associat a ell. El participant proporciona la seva informació i dades a Ortega&Cao Assessors SCP i no a Facebook.

Acceptació de les bases legals

La participació en el sorteig implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, Ortega&Cao Assessors SCP s’alliberarà del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

Bases legals del sorteig “#AlMalTempsRendaGratuïta” de Twitter

Identificació de l’empresa organitzadora

L’empresa Ortega&Cao Assessors SCP amb domicili fiscal al carrer d’Isaac Peral número 12, 08860 Castelldefels i amb CIF J59384727 ha organitzat aquesta campanya anomenada #AlMalTempsRendaGratuïta.

Dates d’inici i finalització del sorteig i àmbit geogràfic

La data d’inici de participació en el sorteig serà el 19 de gener de 2021 a les 18 hores i finalitzarà el 15 de febrer de 2021 a les 22 hores. Es podrà participar només en aquest període de temps.

La campanya es dirigeix als usuaris de l’estat espanyol.

Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig per causa de força major, així com la facultat d’interpretar aquests termes i condicions legals.

Regles i condicions per a participar

Podran participar en el sorteig aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a l’estat espanyol. Els comptes d’empresa també podran participar en el sorteig, però si un d’ells guanya, el premi només el gaudirà una persona escollida per la mateixa empresa participant, qui haurà de facilitar les seves dades a Ortega&Cao Assessors SCP.

No podran participar els perfils fraudulents, les sòcies, les col·laboradores de l’empresa ni els familiars.

Per a participar hauran de ser seguidors del perfil de l’empresa de Twitter. Exhaurit el termini per a participar, tots els perfils que segueixin el compte entraran en el sorteig de la declaració de la renda 2020 gestionada per l’empresa de forma gratuïta.

Si es produís quelcom que impedís realitzar-la correctament o amb la finalitat de millorar el seu desenvolupament, Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el  dret d’efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament.

Selecció del guanyador i modalitat del sorteig

El sorteig es realitzarà el 15 de febrer de 2021 a través de la plataforma AppSorteos, que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.

El sorteig generarà un únic guanyador. La persona guanyadora serà anunciada oficialment al perfil de l’empresa de Twitter.

Tal com s’indica a la publicació, Ortega&Cao Assessors SCP contactarà amb la persona guanyadora mitjançant l’eina de missatge directe de Twitter. Si en el termini de deu dies naturals el guanyador no ha contestat, el premi passarà al suplent, qui també tindrà deu dies naturals per a respondre. Un cop s’ofereixi el premi al suplent, l’anterior guanyador perdrà el dret a reclamar-lo. El mateix procediment se seguirà amb la resta de suplents fins que un d’ells respongui.

Ortega&Cao Assessors SCP queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas d’existir cap error en les dades facilitades pels guanyadors/suplents que impedeixi la seva identificació.

Valor i naturalesa del premi ofert

El premi serà la preparació, gestió i presentació gratuïta de la declaració de la renda 2020 a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a càrrec d’Ortega&Cao Assessors SCP, amb un valor econòmic aproximat de 60 euros. Per a gaudir del premi, durant la campanya de la renda, el guanyador haurà de facilitar les seves dades a l’empresa que procedirà a la comprovació de la seva identitat com afortunat del sorteig. En cap cas, Ortega&Cao Assessors SCP es farà càrrec, d’haver-hi, de l’import de la quota diferencial positiva de l’usuari per part de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

El premi no podrà transferir-se a tercers ni bescanviar-se pel seu valor econòmic.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent l’empresa Ortega&Cao Assessors SCP titular i responsable del fitxer esmentat, amb l’objectiu de gestionar la participació dels concursants i contactar amb el guanyador o suplents del concurs, com també per enviar informació comercial d’Ortega&Cao Assessors SCP.

Ortega&Cao Assessors SCP garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal en el tractament de les dades personals recollides en el sorteig #AlMalTempsRendaGratuïta, en especial en el que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels participants.

Penalitzacions en el cas d’ús fraudulent

L’empresa entendrà com a frau la participació en el sorteig des de múltiples comptes de Twitter d’un mateix usuari amb l’objectiu de tenir més opcions d’esdevenir guanyador.  

La constatació d’aquesta o de qualsevol pràctica fraudulenta suposarà l’anul·lació de la participació en el sorteig de l’usuari.

Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del sorteig.

Ortega&Cao Assessors SCP queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin provocar-se per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es realitzarà el sorteig i a la defraudació de la utilitat que els usuaris poguessin atorgar-li.

Aquest sorteig no està vinculat a cap plataforma o xarxa social

Twitter no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig, ni està associat a ell. El participant proporciona la seva informació i dades a Ortega&Cao Assessors SCP i no a Twitter.

Acceptació de les bases legals

La participació en el sorteig implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, Ortega&Cao Assessors SCP s’alliberarà del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

Si tens cap dubte sobre el sorteig, no dubtis en contactar amb nosaltres! Tenim un canal de WhatsApp per a comunicar-nos ràpidament. Molta sort!

There are no comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
×

Hola!

Click per enviar un WhatsApp.

× Whatsapp