Sorteig

Identificació de l’empresa organitzadora

L’empresa Ortega&Cao Assessors SCP amb domicili fiscal al carrer d’Isaac Peral número 12, 08860 Castelldefels i amb CIF J59384727 ha organitzat aquest sorteig anomenat “Celebrem els 31 anys”.

Dates d’inici i finalització del sorteig i àmbit geogràfic

La data d’inici de participació en el sorteig serà el 2 de setembre de 2021 a les 18 hores i finalitzarà el 15 de setembre de 2021 a les 18 hores. Es podrà participar només en aquest període de temps.
El sorteig es dirigeix als usuaris residents a Catalunya majors de 14 anys.
Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig per causa de força major, així com la facultat d’interpretar aquests termes i condicions legals.

Regles i condicions per a participar

Podran participar en el sorteig aquelles persones físiques majors de 14 anys amb residència a Catalunya. Els comptes d’empresa també podran participar en el sorteig. Si un d’aquests perfils guanya, haurà de facilitar a Ortega&Cao Assessors SCP les dades de la persona qui representarà l’empresa i recollirà el premi.
No podran participar els perfils fraudulents, les sòcies, ni les col·laboradores de l’empresa.
Per a participar hauran de fer “m’agrada” a la publicació del sorteig, seguir el compte d’Instagram i fer un comentari tot mencionant, com a mínim, un altre perfil. Exhaurit el termini per a participar, tots els usuaris que hagin seguit les condicions entraran en el sorteig del premi.
Si es produís quelcom que impedís realitzar-lo correctament o amb la finalitat de millorar el seu desenvolupament, Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret d’efectuar-ne canvis durant el seu desenvolupament.

Selecció del guanyador i modalitat del sorteig

El sorteig es realitzarà el 15 de setembre de 2021 a partir de les 18 hores a través de la plataforma Appsorteos, que certificarà que la selecció ha estat aleatòria.
El sorteig generarà un únic usuari guanyador, afegint dos perfils suplents. El compte guanyador serà anunciat oficialment al perfil d’Instagram de l’empresa el 16 de setembre.
Tal com s’indica a la publicació, Ortega&Cao Assessors SCP contactarà amb la persona guanyadora mitjançant Instagram Direct. Si en el termini de deu dies naturals el guanyador no ha contestat, el premi passarà al suplent, qui també tindrà deu dies naturals per a respondre. Un cop s’ofereixi el premi al suplent, l’anterior guanyador perdrà el dret a reclamar-lo. El mateix procediment se seguirà amb la resta de suplents fins que un d’ells respongui.
Ortega&Cao Assessors SCP queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas d’existir cap error en les dades facilitades pels guanyadors/suplents que impedeixi la seva identificació.

Valor i naturalesa del premi ofert

  • Set d’aquarel·les
  • Pissarra blanca
  • Marcadors i esborrador de pissarra blanca
  • Dues llibretes
  • Dos bolígrafs
  • Marcador groc
  • Marcador fi negre
  • Calculadora científica
  • Paquet de 500 fulls blancs

Per a gaudir-lo, l’usuari vencedor haurà de recollir el premi a l’adreça de l’empresa si les restriccions per la pandèmia i la distància ho permeten. En cas contrari, el premi s’enviarà per servei de missatgeria a l’adreça que faciliti l’usuari a càrrec d’ell.
El premi no podrà bescanviar-se pel seu valor econòmic.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent l’empresa Ortega&Cao Assessors SCP titular i responsable del fitxer esmentat, amb l’objectiu de gestionar la participació dels concursants i contactar amb el guanyador o suplents del sorteig, com també per enviar informació comercial d’Ortega&Cao Assessors SCP.

Ortega&Cao Assessors SCP garanteix el compliment íntegre de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal en el tractament de les dades personals recollides en el sorteig “Celebrem els 31 anys”, en especial en el que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels participants.

Penalitzacions en el cas d’ús fraudulent

L’empresa entendrà com a frau la participació en el sorteig des de múltiples comptes d’Instagram d’un mateix usuari amb l’objectiu de tenir més opcions d’esdevenir guanyador.
La constatació d’aquesta o de qualsevol pràctica fraudulenta suposarà l’anul·lació de la participació en el sorteig de l’usuari.


Ortega&Cao Assessors SCP es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del sorteig.
Ortega&Cao Assessors SCP queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin provocar-se per la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es realitzarà el sorteig i a la defraudació de la utilitat que els usuaris poguessin atorgar-li.

Aquest sorteig no està vinculat a cap plataforma o xarxa social

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig, ni està associat a ell. El participant proporciona la seva informació i dades a Ortega&Cao Assessors SCP i no a Instagram.

Acceptació de les bases legals

La participació en el sorteig implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, Ortega&Cao Assessors SCP s’alliberarà del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

Per a participar-hi, visita el nostre Instagram!

There are no comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
×

Hola!

Click per enviar un WhatsApp.

× Whatsapp